Registerbackup

Säkerhetskopiera registret/registerfilerna

Backup
 VIKTIGT 
Micke Sköld Data tar inte på sig något som helst ansvar för problem uppkomna i samband med användandet av nedan angivna supportartikel.
Windows och Windowsprogram lägger vid installationen många inställningar i registret. Ändras dessa kan problem med uppstart av både Windows och olika program. Gör därför alltid en säkerhetskopia.
  • Öppna ”Explorer” eller ”Utforskaren” och skapa en ny mapp eller katalog under C: som döps till t.ex. ”backup” där olika säkerhetsfiler sedan kan sparas och är lätta att hitta.
  • Tryck ”Start” och sedan Kör (Windows-tangenten + R) och skriv in ”regedit”
  • Tryck på OK
  • Välj menyalternativet ”register” och sedan ”Exportera registerfil”
  • Spara filen t.ex. som ”YYYYMMDD.reg” t.ex. ”20011023.reg” i biblioteket ”backup”.
  • Kopiera sedan hela katalogen ”backup” till en USB-sticka eller USB-disk och spara den på en säker plats.
Man kan också kopiera filerna ”System.dat” och ”User.dat” i Windowsbiblioteket c:\windows. Det är dessa filer som tillsammans bildar registret.