info@msdata.nu +46 70 616 30 24

Säkerhetskopiera registret/registerfilerna

 VIKTIGT 
Micke Sköld Data tar inte på sig något som helst ansvar för problem uppkomna i samband med användandet av nedan angivna supportartikel.
Notis: Att modifiera registret i Windows kan vara mycket riskabelt. Om du är minsta osäker, så avstå. Om du ändå fortsätter och vill modifiera registret, så glöm inte att ta en backup på detsamma innan du börjar modifiera.

Windows och Windowsprogram lägger vid installationen många inställningar i registret. Ändras dessa kan problem med uppstart av både Windows och olika program. Gör därför alltid en säkerhetskopia.

  • Öppna ”Explorer” eller ”Utforskaren” och skapa en ny mapp eller katalog under C: som döps till t.ex. ”backup” där olika säkerhetsfiler sedan kan sparas och är lätta att hitta.
  • Tryck ”Start” och sedan Kör (Windows-tangenten + R) och skriv in ”regedit”
  • Tryck på OK
  • Välj menyalternativet ”register” och sedan ”Exportera registerfil”
  • Spara filen t.ex. som ”YYYYMMDD.reg” t.ex. ”20210823.reg” i biblioteket ”backup”.
  • Kopiera sedan hela katalogen ”backup” till en USB-sticka eller USB-disk och spara den på en säker plats.

Man kan också kopiera filerna ”System.dat” och ”User.dat” i Windowsbiblioteket c:\windows. Det är dessa filer som tillsammans bildar registret.