Tjänster

Vårt erbjudande

Tjänster

Vi utför tjänster inom följande områden:

  • Installation och konfiguration av server eller PC under samtliga Windows operativsystem (XP, Vista, Win 7, 8, 10 m fl)
  • Felsökning och reparation av såväl server som PC på plats hos kunden om så önskas
  • Webbdesign - Skapande av hemsidor eller hela websiter
  • Exchange och E-post - Installation, konfiguration och felsökning
  • Behovsanalyser och system- samt mjukvarurekommendationer
  • Projektledning
Vi är inte främmande för att ta åt oss något som inte ryms inom ovan nämnda områden. Hör bara av er så kan vi diskutera vidare.
 PRISLISTA 
Typ av arbete Taxa
Reparation 450 kr/tim eller fast överenskommen summa
Konfiguration 450 kr/tim eller fast överenskommen summa
Installation 450 kr/tim eller fast överenskommen summa
Webbdesign 450 kr/tim eller fast överenskommen summa
Serviceavtal Offereras
Byggnation av dator Offereras
Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Debitering sker i de flesta fall enligt timtaxa eller ett fast, på i förhand överenskommet pris.
Vid ofta återkommande uppdrag, eller där det är av stor vikt att vi är snabbt på plats hos Er kan vi erbjuda ett serviceavtal. Detta garanterar Er en snabb service till lägre timpris mot en fast månadskostnad. Kontakta oss för mer information.