Micke Sköld Data    Register

Säkerhetskopiera registret/registerfilerna

 VIKTIGT 
Micke Sköld Data tar inte på oss något som helst ansvar för problem uppkomna i samband med användandet av nedan angivna supportartikel.

Windows och Windowsprogram lägger vid installationen många inställningar i registret. Ändras dessa kan problem med uppstart av både Windows och olika program. Gör därför alltid en säkerhetskopia.
  1. Öppna ”Explorer” eller ”Utforskaren” och starta en ny mapp eller katalog under C: som döps till t.ex. ”backup” där olika säkerhetsfiler sedan kan sparas och är lätta att hitta.
  2. Tryck ”Start”
  3. Kör ”regedit”
  4. Välj menyalternativet ”register” och sedan ”Exportera registerfil”
  5. Spara filen t.ex. som ”YYYYMMDD.reg” t.ex. ”20011023.reg” i biblioteket ”backup”. Filen blir ca 8Mb stor.
  6. Packa ihop filen med t.ex. programmet ”WinZip” till en ny packad fil ”20011023.zip” som nu ryms på en floppydiskett.
  7. Kopiera zip-filen till en 3,5” diskett och märk disketten med datorns namn, ”regkopia.zip” och datum.
Man kan också kopiera filerna ”System.dat” och ”User.dat” i Windowsbiblioteket c:\windows. Det är dessa filer som tillsammans bildar registret.